Wybierz wg kategorii

Strona główna

Lewy baner

  • LeftBanner 1 9W uchylny

Kategorie Blogu

Kategorie Blogu

Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Dlatego zarejestrowaliśmy się w rejestrze BDO pod numerem 000004563 jako Wprowadzający sprzęt podjęliśmy współpracę z ELECTRO-SYSTEM Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Każdy z nasjest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dlaludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

W przypadku odbioru osobistego zakupionych produktów sprzęt taki można zostawić u nas w Łodzi na ul. Łąkowej 7a lok.015.

Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.

Najbliższy naszego sklepu punkt selektywnej zbiórki odpadów PSZOK znajduje się w Łodzi przy ulicy Granicznej 2.

Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie również Państwo na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Przekreślony kosz.jpg

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 roku .

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Grożą za to kary pieniężne.

Odpowiednie postępowanie z zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

Wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania zużytego sprzętu oszczędzamy naturalne zasoby ziemi

Do prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zachęcamy

wspólnie z firmami ELECTRO-SYSTEM S.A. i REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.