Wybierz wg kategorii

Strona główna

Lewy baner

  • LeftBanner 1 9W uchylny

Kategorie Blogu

Kategorie Blogu

POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE KLIENTA (WYCIĄG Z REGULAMINU)

§ 5
Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego luminarex.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które w czasie korzystania przez Klientów ze strony internetowej luminarex.pl, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może dostosować jak i wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.


§ 6
1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Zamawiającego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Instore And More S.C. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
2. W przypadku podania błędnych, niezupełnych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego Instore And More S.C. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.


§ 7
Ochrona danych osobowych
1. Instore And More s.c.. jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) Klientów Sklepu Internetowego . Dane osobowe zbierane przez Instore And More s.c. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
2. Instore And More S.C. przetwarza dane osobowe zamawiającego-konsumenta wyłącznie w następujących celach :
    a. w celu realizacji zamówienia
    b. w celu wystawienia faktury VAT i spełnienia innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego
    c. w celach reklamacyjnych
    d. w celu przesyłania powiadomień email związanych z realizacją usługi
    e. w celu kontaktu telefonicznego związanego z realizacją usługi
    f. w celu prowadzenia ewidencji związanej z RODO
       Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Instore And More S.C. w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe zamawiającego-konsumenta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska, operatorzy płatności, ubezpieczyciele.
3. W celu świadczenia usług zgodnie z zakresem naszej działalności, ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. W celu realizacji usługi przetwarzamy takie dane osobowe (wszystkie lub wybrane, zawsze tylko konieczne do realizacji usługi) , jak:
    a. imię i nazwisko,
    b. adres zamieszkania i dostawy,
    c. dane adresowe firmy wraz z nr NIP
    d. adres e-mail,
    e. nr telefonu
    f. nr rachunku bankowego (dla potrzeb ewentualnego zwrotu pieniędzy)
    g. numer zamówienia,
    h. data rejestracji
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
4. Instore And More S.C. za zgodą Klienta może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem koniecznym zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Obsługi Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta.
5. Za zgodą Klienta sklep luminarex.pl wysyła na podany przez Klienta adres e-mail newsletter o charakterze informacyjno-marketingowym. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera sklepu luminarex.pl.
6. Klientowi przysługuje prawo :
    a. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
    b. uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych (art. 16 RODO)
    c. ograniczenia lub zaniechania przetwarzania (art.18 RODO)
    d. usunięcia danych osobowych (art.17 RODO)
    e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO)
7. Wolę cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres : sklep@luminarex.pl
8. W przypadku, gdyby Pani/Pan stwierdzili, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.