Wybierz wg kategorii

Strona główna

Lewy baner

  • LeftBanner 1 9W uchylny

Kategorie Blogu

Kategorie Blogu

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostawy przedmiotu Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres email : sklep@luminarex.pl  lub Instore And More s.c., 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 7a lok.015. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę o tym fakcie. Formularz zwrotu do pobrania z naszej strony lub wysyłany przez nas na prośbę zwracającego drogą mailową do zwracającego lub do pobrania jako załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktów/usług wykonanych wg indywidualnych specyfikacji klienta i za wyraźną zgoda konsumenta.
W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, jednak jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez kupującego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracane produkty prosimy odsyłać tylko i wyłącznie na adres :

Instore And More s.c.
90-562 Łódź
ul. Łąkowa 7a lok. 015 budynek C

Pobierz formularz odstąpienia od umowy