Wybierz wg kategorii

Strona główna

Lewy baner

  • LeftBanner 1 9W uchylny

Kategorie Blogu

Kategorie Blogu

Regulamin świadczenia usług przez sklep www.luminarex.pl oraz polityka prywatności.


WARUNKI OGÓLNE

§ 1
Luminarex.pl jest sklepem internetowym, prowadzonym przez firmę Instore And More S.C. Jacek Sakson, Sławomir Muszalski . Adres siedziby firmy : ul. Jesienna 31, 95-100 Rosanów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
NIP :7322169978
REGON : 101395322
Kontakt mailowy : sklep@luminarex.pl
Kontakt telefoniczny : 514114311 ; 572432987
Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie luminarex.pl.

§ 2
Luminarex.pl jest sklepem internetowym specjalizującym się w sprzedaży oświetlenia LED i związanych z nim akcesoriów.

Ceny produktów/usług podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.

W przypadku promocji cenowych na stronie produktu jest widoczna również najniższa cena brutto z ostatnich 30 dni.

Informacje o dostępności produktów/usług są prezentowane na stronie produktu w Sklepie.

§ 3
Każda osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.luminarex.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Zamawiającego-konsumenta z zawartych w nim zasad. Niniejszy regulamin stanowi część treści zawieranej przez sklep oraz Zamawiającego-konsumenta umowy kupna - sprzedaży.

§ 4
Zawartość sklepu internetowego www.luminarex.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

§ 5
Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego luminarex.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które w czasie korzystania przez Klientów ze strony internetowej luminarex.pl, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może dostosować jak i wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE KLIENTA

§ 6
1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Zamawiającego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Instore And More S.C. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
2. W przypadku podania błędnych, niezupełnych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego Instore And More S.C. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

§ 7
Ochrona danych osobowych
1. Instore And More s.c.. jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) Klientów Sklepu Internetowego . Dane osobowe zbierane przez Instore And More s.c. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
2. Instore And More S.C. przetwarza dane osobowe zamawiającego-konsumenta wyłącznie w następujących celach :
    a. w celu realizacji zamówienia
    b. w celu wystawienia faktury VAT i spełnienia innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego
    c. w celach reklamacyjnych
    d. w celu przesyłania powiadomień email związanych z realizacją usługi
    e. w celu kontaktu telefonicznego związanego z realizacją usługi
    f. w celu prowadzenia ewidencji związanej z RODO
       Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Instore And More S.C. w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe zamawiającego-konsumenta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska, operatorzy płatności, ubezpieczyciele.
3. W celu świadczenia usług zgodnie z zakresem naszej działalności, ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. W celu realizacji usługi przetwarzamy takie dane osobowe (wszystkie lub wybrane, zawsze tylko konieczne do realizacji usługi) , jak:
    a. imię i nazwisko,
    b. adres zamieszkania i dostawy,
    c. dane adresowe firmy wraz z nr NIP
    d. adres e-mail,
    e. nr telefonu
    f. nr rachunku bankowego (dla potrzeb ewentualnego zwrotu pieniędzy)
    g. numer zamówienia,
    h. data rejestracji
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który uprawnia do przetwarzania danych osobowych, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
4. Instore And More S.C. za zgodą Klienta może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem koniecznym zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Obsługi Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta.
5. Za zgodą Klienta sklep luminarex.pl wysyła na podany przez Klienta adres e-mail newsletter o charakterze informacyjno-marketingowym. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera sklepu luminarex.pl.
6. Klientowi przysługuje prawo :
    a. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
    b. uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych (art. 16 RODO)
    c. ograniczenia lub zaniechania przetwarzania (art.18 RODO)
    d. usunięcia danych osobowych (art.17 RODO)
    e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO)
 7. Wolę cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres : sklep@luminarex.pl
8. W przypadku, gdyby Pani/Pan stwierdzili, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
ZAKUPY

§ 8
1. Aby złożyć zamówienie, należy nieodpłatnie zarejestrować się na stronie sklepu luminarex.pl i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
2. Zakupy dokonywane są przez wybór właściwego produktu, wybór liczby sztuk bądź metrów danego produktu i kliknięcie znaku „kupuję”.
3. Wybrane w ten sposób produkty trafiają do wirtualnego koszyka zakupów. Podczas wyboru towarów, a przed złożeniem zamówienia Klient może w sposób dowolny zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie bądź usuwanie znajdujących się w nim towarów oraz zmianę ilości poszczególnych produktów.
4. Po zatwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru adresu dostawy, sposobu płatności, sposobu odbioru zamówienia.
5. W przypadku wyboru opcji ,,faktura VAT’’ należy podać prawidłowe, aktualne dane niezbędne do wystawienia faktury oraz przekazać stosowną informację w przypadku gdyby nabywcą była osoba nie prowadząca działalności gospodarczej.
6. Brak wyboru opcji ,,faktura VAT’’ na etapie składania zamówienia jest równoznaczny z wystawieniem paragonu do danej transakcji.
7. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
8. Zamawiający jest informowany o bieżącym statusie realizacji zamówienia drogą elektroniczną (e-mail).
 
PŁATNOŚCI

§ 9
1. Wszystkie ceny podane na stronie luminarex.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN), stanowią ceny brutto zawierające podatek VAT i nie uwzględniają kosztu dostawy.
2. Sklep luminarex.pl akceptuje następujące formy płatności:
a) przedpłata na rachunek bankowy Instore And More S.C., w tym także za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24
b) za pobraniem - gotówką do rąk przewoźnika lub kartą płatniczą przy pomocy terminala płatniczego ( jeśli przewoźnik posiada takie możliwości), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem kuriera DPD i Poczty Polskiej
c) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – po uprzednim uzgodnieniu mailowym bądź telefonicznym szczegółów odbioru
d) za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej przez Przelewy24.pl
 
DOSTAWA

§ 10
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym luminarex.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.
2. Przesyłki nadawane są najpóźniej w ciągu 48 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku Instore And More S.C. lub – w przypadku przesyłek ,,za pobraniem’’- od momentu złożenia zamówienia, z wyłączeniem dni świątecznych, sobót i niedziel.
3. Wraz z towarem wydawany jest dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego. W przypadku braku dowodu zakupu prosimy o zgłoszenie tego faktu celem uzupełnienia braków.
4. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej towar w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu jak i jej kompletności. W razie stwierdzenia uszkodzeń, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską i Pocztę Polską.
5. Odbiór osobisty jest realizowany w w lokalu : Instore And More s.c., 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 7a lok. 015
 
GWARANCJA I ZWROT TOWARU

§ 11
1. Instore And More S.C. odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zgodzie z przepisami określonymi nową ustawą o prawach konsumenta opublikowaną w Dzienniku Ustaw Dz.U. 2014 poz. 827, obowiązujacą od 2014-12-25.
2. Wszystkie sprzedawane przez sklep luminarex.pl towary są produktami nowymi, objętymi 24-miesięczną gwarancją dla klientów indywidualnych i 12-miesięczną gwarancją dla podmiotów gospodarczych. Ewentualne dłuższe warunki gwarancji są wskazane w opisie danego produktu.
3. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. W takim przypadku Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną a Instore And More S.C. zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie. Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego. Opakowanie produktu stanowi część produktu i musi być w stanie niezmienionym (nieuszkodzonym).
5. Należność za zwrócone zamówienie, o której mowa w pkt. 4 § 11 niniejszego regulaminu zostanie uiszczona po osobnym dostarczeniu przez Konsumenta na wskazany do zwrotów adres  bądź wraz ze zwróconym towarem oryginału paragonu fiskalnego lub podpisanej kopii faktury korygującej.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, o którym mowa w pkt. 3-5 § 11 niniejszego regulaminu mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego w sklepie luminarex.pl towaru objętego okresem gwarancyjnym jest on wymieniany na nowy. W razie braku w magazynie tożsamego towaru, kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru w momencie zakupu zostanie przekazana na rachunek konsumenta.
8. Dowód zakupu na wypadek reklamacji stanowi:
a) oryginał bądź kopia dokumentu sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT umożliwiający/a identyfikację sprzedającego i sprzedanych towarów
b) potwierdzenie przelewu umożliwiające identyfikację transakcji, w szczególności co do ilości i rodzaju zakupionych produktów
9. Reklamowane towary, wraz z opisem usterki oraz dowody zakupów prosimy przesyłać na adres:
Instore And More S.C.
ul. Łąkowa 7a lok. 015 budynek C
90-562 Łódź
tel. 513 729 779, 572 432 987
Przed wysyłką prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny aby uniknąć sytuacji, w których odsyłany towar jest sprawny, a przyczyną nieprawidłowości w funkcjonowaniu jest np. niewłaściwa instalacja zakupionych produktów – służymy poradą techniczną.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

§ 12

Zawartość strony internetowej Sklepu, w tym teksty, zdjęcia, grafiki, są chronione prawami autorskimi i stanowią własność Sklepu.

Wykorzystywanie materiałów ze strony internetowej Sklepu luminarex.pl wymaga zgody pisemnej Sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia w działaniu serwisu wynikające z siły wyższej, działań osób trzecich lub nieprawidłowego działania urządzeń Klienta

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do właściwych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku powstania sporu pomiędzy kupującym a klientem na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory nierozwiązane polubownie i wynikłe z korzystania z usług Sklepu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 2023-06-01